Over Acket HR Consulting & Outplacement

Interim human resource management

Opleiding en ervaring staan borg voor een adekwate invulling van uw tijdelijk onbezette HRM positie.

Werkzaamheden kunnen variëren van operationeel tot en met vorm en inhoud geven aan uw HR strategie. Alles wat te maken heeft met werving en aanstelling van zowel tijdelijk als vast personeel, beoordeling, salarisherziening en opleiding. Zonodig het ontwikkelen van een een nieuwe HR systematiek. Wij kunnen optreden als uw adviseur bij overleg met Ondernemingsraden of vakorganisaties.
Acket HR Consulting & Outplacement • Gerard Bruningstraat 14 • 5644 RR Eindhoven • Tel: 040 2125172 • Mob: 06 22473577 • info@consultingacket.nl