Meestgestelde vragen

1) Kunt u voorbeelden geven van HRM projecten die u zoal hebt gedaan?

Een bedrijfsonderdeel van een in Nederland gevestigd bedrijf werd verkocht aan een buitenlandse firma zonder vestigingen in Nederland. Hierbij was Acket HR Consulting & Outplacement verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de verkoop op het terrein van HRM: uitvoeren van het adviestraject bij de Ondernemingsraad, regelen van arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aspecten, voorlichting geven aan medewerkers. Daarnaast vanuit de HRM verantwoordelijkheid na de verkoop: organisatie salarisadministratie, opzet personeelsadministratie, implementatie pensioenregeling en andere onderdelen arbeidsvoorwaardenpakket.

Het ziekteverzuim van een ontwikkelafdeling was erg hoog. Er werd een motivatie-onderzoek gedaan, wat geen duidelijk beeld gaf over mogelijke verzuimoorzaken. Besloten werd om verzuimgedrag te beïnvloeden door normen en waarden rond verzuim bij leidinggevenden “wat is acceptabel en wat niet” bespreekbaar te maken. Daarnaast gaf Acket HR Consulting & Outplacement leidinggevenden advies over hoe om te gaan met een verzuimende medewerker. Dit resulteerde in een sterke daling van het verzuim. Dit lage verzuim is over de jaren constant is gebleven.

De Human Resource Manager van een bedrijf vond een nieuwe baan terwijl een lopende  reorganisatie in dat bedrijf nog niet was afgerond. Acket HR Consulting & Outplacement heeft de HRM werkzaamheden overgenomen en deze reorganisatie verder afgerond.2) Kunt u iets vertellen over outplacement projecten die u hebt gedaan?

Bij een sluiting van meerdere bedrijven heeft Acket HR Consulting & Outplacement, soms in samenwerking met derde partijen, mobiliteitstrajecten georganiseerd en uitgevoerd.

Acket HR Consulting & Outplacement heeft individuele medewerkers sollicitatiebegeleiding gegeven; curriculum vitae opstellen, voorbereiden van sollicitatiegesprekken, oefenen met telefonisch informatie inwinnen, oefenen met het voeren van sollicitatiegesprekken, netwerken, zorgen dat de medewerker zijn situatie accepteert en inzicht krijgt in wat hij wil en kan.3) Is het niet vervelend om met dit soort negatief werk bezig te zijn (reorganisaties, sluitingen)?

Nee. Ik heb dit nooit vervelend werk gevonden. Je leert mensen kennen in een situatie die voor hen vaak erg moeilijk is. Ontslag wordt doorgaans ervaren als iets heel negatiefs. Juist daarin kun je mensen helpen. Het is heel dankbaar om mensen zodanig te stimuleren dat ze zich weer opnieuw gaan verbinden met hun levensdoel. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheid nieuwe keuzes gaan maken en op deze manier een negatieve ervaring gebruiken om  hun leven in overeenstemming te brengen met hun ware aard, hun capaciteiten en levensvisie.

Ik werk graag met mensen. Ieder mens is uniek.4) Wat voor werkervaring hebt u?

Mijn werkervaring op het terrein van HRM is divers. Vanaf mijn afstuderen als arbeids- en organisatiepsycholoog ben ik inmiddels 17 jaar werkzaam als allround en zelfstandige professional. De laatste jaren werk ik vanuit mijn eigen bedrijf.

Ik heb veel in internationale bedrijven gewerkt. Zowel in een aantal grote als kleinere bedrijven. Daarnaast heb ik veel reorganisaties of sluiting van bedrijven of bedrijfsonderdelen gerealiseerd. Verder ben ik als HR professional bij bedrijfsverkopen betrokken geweest. Niet alleen strategisch maar ook praktisch. Zoals ervoor zorgen dat medewerkers hun eerste salaris na een overname op tijd krijgen.5) U, als opdrachtgever, wenst nader kennis te maken met Acket HR Consulting & Outplacement

Indien u een vraag heeft op het terrein van HRM dan kunt u contact met Acket HR Consulting & Outplacement opnemen voor een vrijblijvend intake-gesprek. Op basis van wat wij hebben besproken bied Acket HR Consulting & Outplacement u een offerte waarin de projectopdracht wordt omschreven, een raming van de omvang van het project en het uurtarief. Mijn voorwaarden zijn bijgevoegd. Faktureren doet Acket HR Consulting & Outplacement op nacalculatie-basis. Dat is voor beide partijen het voordeligst.Acket HR Consulting & Outplacement • Gerard Bruningstraat 14 • 5644 RR Eindhoven • Tel: 040 2125172 • Mob: 06 22473577 • info@consultingacket.nl